เครื่องบันทึกภาพ  AVTECH  MDR759BHA

เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง H.264 Full 960H ,

2 SATA HDDs, 4 audio-in, 2 audio-out

frontpage hit counter