เครื่องบันทึกภาพ  AVTECH  MDR757BHA

 

เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง H.264 Full 960H ,

2 SATA HDDs, 4 audio-in, 1 audio-out

 

frontpage hit counter