ระบบป้องกันอัคคีภัย Notifier

 

     ระบบป้องกันอัคคีภัย หรือ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) คือ ระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ แจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบ โดยอัตโนมัติ ระบบที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ มีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารสถานที่มีโอกาสดับไฟในระยะลุกไหม้เริ่มต้นได้มากขึ้น และ มีโอกาสที่จะอพยพหลบหนีไฟออกจากอาคารสถานที่ไปยังที่ปลอดภัยได้มากที่สุด  ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากใน ขณะที่เริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะไม่มีคนอยู่ในบริเวณพื้นที่ๆเกิดเหตุ หรือเกิดในบริเวณที่ไม่มีคนมองเห็นได้ ซึ่งกว่าเจ้าของสถานที่นั้น จะทราบเหตุเพลิงไหม้็ก็ลุกลามจนเกินกำลังที่ คนในสถานที่เพียงไม่กี่คน หรือ อุปกรณ์ถังดับเพลิงขนาดเล็กที่มีอยู่ภายในสถานที่จะใช้ทำการสกัดกั้น หรือดับเหตุเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นอาคารสถานที่ต่างๆ หรืออาคารสถานที่ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีระบบการแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย จึงได้มีการนำเอาระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย มาติดตั้งไว้ภายในสถานที่ เพื่อให้คนภายในสามารถที่รับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนที่เหตุเพลิงไฟจะลุกลาม และอพยพออกจากภายในสถานที่เกิดเหตุได้ทันการก่อนที่จะไม่สามารถจะระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ โดยที่การติดตั้งระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยนี้จะช่วยให้เจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ ลดการสูญเสียชีวิต ของผู้ที่อยู่ในอาคารสถานที่ และ ลดการสูญเสียทรัพย์สินต่างๆภายในอาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี

 

ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Fire Control Panel – Conventional) 

         

           

          1. SFP-2402(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 2 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 1 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 2 Detector Zone , 1 Alarm Bell Zone

 

 

 

 

 

 

          2. SFP-2404(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 4 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 2 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 4 Detector Zone , 2 Alarm Bell Zone

 

 

 

 

 

 

          3. RP2001(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Releasing Panels) สำหรับระบบ Deluge – Preaction แบบมี 6 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Deluge – Preaction Control Panel – Conventional 6 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone

 

 

 

 

 

          4. RP2002(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Releasing Panels) สำหรับระบบ Agent Release แบบมี 6 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Agent Release Control Panel – Conventional 6 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone  

 

 

 

 

 

 

          5. SFP-5UD ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 5 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 5 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone

 

 

 

 

 

          6. SFP-10UD ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 10 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 10 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone  

 

 

 

 

 

ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ ทั้งแบบระบุตำแหน่ง 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

หจก. ออลล์เว็บเทคโนโลยี่

3279/24 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.044-353-569, 044-353-298 มือถือ 081-535-9230

frontpage hit counter